http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
ZA 2014 R.
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY OSIEK I INNE
INNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI


 
ZA 2013 R. 
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
 
data publikacji:  26-06-2014 | 10:41
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
autor dokumentu: Łukasz Bąk
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk

 

   Oświadczenie majątkowe Sekretarz Miasta i Gminy Osiek

Alicja Pławska
 
Oświadczenie majątkowe  Skarbnik Miasta i Gminy Osiek
Barbara Sala

 
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Miasta i Gminy Osiek
Barbara Dudek
 
Oświadczenie majątkowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wiesława Pogorzelska
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika
Referatu Administracyjno - Organizacyjnego
Dorota Skotarek
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
Włodzimierz Kiciński
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Grzegorz Nowak
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. oświaty, kultury i sportu
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Marta Krakowiak
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Zofia Czernik
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. planowania przestrzennego i budownictwa
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Grażyna Glica
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Ewa Ostrowska
 
 
 
 

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska