http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  09-01-2015 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:11
Uchwała Nr XLI/272/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2024 31.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/271/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy osiek i przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu 31.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/270/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek 31.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Osiek 31.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 31.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/267/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok 31.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/266/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/265/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/264/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejsko-Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/263/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/262/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/261/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/260/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/259/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/258/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2017 rok 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XL/257/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2017 rok 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIX/256/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIX/255/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy osiek na 2018 rok 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/254/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Niekurza 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/253/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Osieku Obr 02 06.08.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska