http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  09-01-2015 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  31-08-2018 | 13:12
Uchwała Nr XXXVIII/252/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Wawrzkiewicza na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/251/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Bednarczyka na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/250/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/249/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/248/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/247/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/246/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/87/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na przce konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Osiek 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/245/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/244/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/243/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie zgody na zawarcie kolejnej umowy na wydzierżawienie nieruchomości 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/242/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek na rzecz Powiatu Staszowskiego 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/241/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Lipnik 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/240/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na 2018 rok 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/239/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Osiek 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/238/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2020 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/237/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/236/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/235/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/234/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok 06.08.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/233/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla budowy fermy drobiu w miejscowości Pliskowola na działkach ew. o nr 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30 - obręb 0013, gm. Osiek, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie 23.02.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska