http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  09-01-2015 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  31-08-2018 | 13:12
Uchwała Nr XXXV/232/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska o konieczności budowy obwodnicy Miasta Osieka 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/230/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/229/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Osieku 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/226/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017-2032" 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/225/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/224/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2017-2029 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXV/222/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok 23.02.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/221/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości 06.12.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/220 /17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wydzierżawienie nieruchomości 06.12.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/219/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Osiek 06.12.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek 06.12.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/217/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Osiek 06.12.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 06.12.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/215/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2017 - 2029 06.12.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok 06.12.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/213/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso 14.11.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska