http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  09-01-2015 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  31-08-2018 | 13:12
Uchwała Nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły zawodowej w Osieku w Branżową Szkołę I Stopnia w Osieku 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/211/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Pliskowoli 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/210/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Heleny i Józefa Światyńskich w Ossali 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/209/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Suchowoli 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/208/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Świetego Jana Pawła II w Szwagrowie 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/207/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Osieku 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/206/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/205/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2017 - 2029 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek za 2017 rok 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/203/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/202/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/201/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/200/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/199/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2017 - 2029 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/198/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/197/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek od km 2 + 165 do km 3 + 110 " 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/196/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sau Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/195/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/194/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2017 - 2029 14.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/193/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek za 2017 rok 14.11.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska