http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU 
 
data publikacji:  27-02-2015 | 10:11
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. 23.08.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 22 sierpnia 2018r. 23.08.2018
więcej »»»
Zarządzenie w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 23.08.2018
więcej »»»
Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 23.08.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 28.08.2018
więcej »»»
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku 11.09.2018
więcej »»»
Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku i pełnionych funkcjach 13.09.2018
więcej »»»
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku o terminach dyżurów. 13.09.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 18 września 2018r. 20.09.2018
więcej »»»
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych 25.09.2018
więcej »»»
Uchwała Nr 4/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku z dnia 1 października 2018r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radncyh w wyborach do Rady Miejskiej w Osieku. 02.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radncyh w wyborach do Rady Miejskiej w Osieku. 02.10.2018
więcej »»»
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Osiek 02.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Osieku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 05.10.2018
więcej »»»
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 05.10.2018
więcej »»»
Informacje obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Osiek o składach komisji i pełnionych funkcjachach. 09.10.2018
więcej »»»
Informacja o szkoleniach obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Osiek 10.10.2018
więcej »»»
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska