http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-11-2018 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2019 | 14:50
Uchwała NR XI/71/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Suchowola 06.09.2019
więcej »»»
Uchwała NR XI/70/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Osiek 06.09.2019
więcej »»»
Uchwała NR XI/69/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 06.09.2019
więcej »»»
Uchwała NR XI/68/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 06.09.2019
więcej »»»
Uchwała NR XI/67/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 06.09.2019
więcej »»»
Uchwała NR X/60/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 02.08.2019
więcej »»»
Uchwała NR X/66/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 02.08.2019
więcej »»»
Uchwała NR X/65/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na czas nieoznaczony 02.08.2019
więcej »»»
Uchwała NR X/64/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości na czas oznaczony 3 lat 02.08.2019
więcej »»»
Uchwała NR X/63/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 02.08.2019
więcej »»»
Uchwała NR X/62/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 02.08.2019
więcej »»»
Uchwała NR X/61/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 02.08.2019
więcej »»»
Uchwała NR IX/57/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 02.07.2019
więcej »»»
Uchwała NR IX/59/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 02.07.2019
więcej »»»
Uchwała NR IX/58/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 02.07.2019
więcej »»»
Uchwała NR IX/56/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 02.07.2019
więcej »»»
Uchwała NR IX/55/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 02.07.2019
więcej »»»
Uchwała NR IX/54/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2018 rok 02.07.2019
więcej »»»
Uchwała NR IX/53/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek wotum zaufania 02.07.2019
więcej »»»
Uchwała NR VIII/47/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 24.06.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska