http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-11-2018 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  08-05-2020 | 07:48
Uchwała NR XVIII/139/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 08.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/138/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 08.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/137/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 08.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/136/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 08.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/135/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/134/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/133/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/132/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2020 rok 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/131/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Osiek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/130/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Osiek pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/129/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony 3 lat 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/128/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na rok 2020 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/127/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/126/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/125/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/124/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/123/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/122/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/121/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 07.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVII/120/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 07.05.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska