http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-11-2018 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2019 | 11:28
Uchwała NR XIV/94/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Mieleckim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnyvh do szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/93/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Osieku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Osieku 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/92/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Osieku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Osieku 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/91/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Osieku 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/90/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/89/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/88/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIII/87/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Osiek Obr 01 05.11.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIII/86/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika 05.11.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIII/85/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika 05.11.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIII/84/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika 05.11.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIII/83/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o przeciwdziałanie szerzeniu ideologii "LGBT" w placówkach szkolno-wychowawczych na terenie gminy Osiek 05.11.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIII/82/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki – Podwale od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka – Szwagrów – Niekurza od km 7+040 do km 7+280” 05.11.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIII/81/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 05.11.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIII/80/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 05.11.2019
więcej »»»
Uchwała NR XII/79/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do wyboru korzystniejszego odbiorcy odpadów komunalnych 03.10.2019
więcej »»»
Uchwała NR XII/78/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich 03.10.2019
więcej »»»
Uchwała NR XII/77/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 03.10.2019
więcej »»»
Uchwała NR XII/76/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 03.10.2019
więcej »»»
Uchwała NR XII/75/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 03.10.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska