http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
RAPORT O STANIE GMINY


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-11-2018 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2019 | 12:46
Uchwała NR I/1/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR I/2/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR I/3/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR I/4/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Osieku 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR I/5/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Osieku 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR I/6/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/7/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/8/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/9/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/10/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/11/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/12/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Osieku 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/13/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/14/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/15/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR II/16/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR III/17/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek 19.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR IV/18/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR IV/19/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR IV/20/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Osieku 20.02.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska