http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-11-2018 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  22-01-2021 | 07:34
Uchwała NR XXIV/183/21 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029 22.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIV/182/21 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2021 rok 22.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/181/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/180/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/179/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/178/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wnioskó i Petycji 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Osieku 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/175/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem i dzierżawę nieruchomości 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/174/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/227/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/173/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/172/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/171/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2020 rok 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXIII/169/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2021 rok 04.01.2021
więcej »»»
Uchwała NR XXII/168/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek 09.12.2020
więcej »»»
Uchwała NR XXII/167/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 09.12.2020
więcej »»»
Uchwała NR XXII/166/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 09.12.2020
więcej »»»
Uchwała NR XXII/165/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 09.12.2020
więcej »»»
Uchwała NR XXII/164/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 09.12.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska