http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-11-2018 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  07-01-2020 | 15:48
Uchwała NR XV/107/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/90/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/106/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osiek na rok szkolny 2019/2020 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/105/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/209/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/104/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/103/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/102/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/101/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/100/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/99/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/98/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Osieku 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/97/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/96/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2020 rok 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XV/95/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 07.01.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIV/94/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Mieleckim w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnyvh do szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/93/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Osieku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Osieku 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/92/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Osieku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Osieku 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/91/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Osieku 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/90/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/89/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek 05.12.2019
więcej »»»
Uchwała NR XIV/88/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 05.12.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska