http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-11-2018 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2020 | 12:32
Uchwała NR XX/157/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 16.09.2020
więcej »»»
Uchwała NR XX/156/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek 16.09.2020
więcej »»»
Uchwała NR XX/155/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osiek na rok szkolny 2020/2021 16.09.2020
więcej »»»
Uchwała NR XX/154/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 16.09.2020
więcej »»»
Uchwała NR XX/153/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2020 rok 16.09.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/152/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 - Aktualizacja 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/151/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/150/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/149/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uznania petycji za bezzasadną 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/148/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuraturę Rejonową w Staszów 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/147/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/146/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/145/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/144/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2020 rok 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/143/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/142/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2019 rok 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/141/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2019 rok 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XIX/140/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek wotum zaufania 08.07.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/139/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 08.05.2020
więcej »»»
Uchwała NR XVIII/138/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie 08.05.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska