http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  27-11-2018 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  03-10-2019 | 14:45
Uchwała NR VI/39/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Osieku Obr 01 26.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR VI/38/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Osiek na lata 2019-2023 26.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR VI/37/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na rok 2019 26.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR VI/35/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 26.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR VI/36/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 26.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR VI/34/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 26.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR VI/33/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 26.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR V/32/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR I/4/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Osieku 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR I/1/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku 06.12.2018
więcej »»»
Uchwała NR V/31/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Osieku Obr 02 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR V/30/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR V/29/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR IV/28/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR IV/27/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR IV/26/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Osiek na lata 2019-2023 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR IV/25/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR IV/24/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR IV/23/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu 20.02.2019
więcej »»»
Uchwała NR IV/22/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 20.02.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska