http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Kadencja 2018-2023
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Kadencja 2018-2023 
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
data publikacji:  09-01-2019 | 10:08
data ostatniej modyfikacji:  16-12-2019 | 14:15
Interpelacja dot. analizy zmniejszenia etatów 16.12.2019
więcej »»»
Iterpelacja dot. obniżania etatów pracy 13.12.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. podjęcia działań zmierzających do wykonania właściwego odwodnienia drogi powiatowej 0814T Ossala na wysokości zabudowań nr 83 15.11.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. wykonania prac porządkujących pobocza drogi gminnej 002660T Strużki-Ossala 15.11.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. przystanku autobusowego w Ossali w sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej 15.11.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. doprowadzenia do właściwego stanu drogi gminnej Ossala-Lesisko 15.11.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. usunięcia gałęzi przy drogach gminnych w miejscowości Szwagrów i Niekurza 15.11.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. wykonania nowej tablicy ogłoszeń w Strużkach 15.11.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. braku odpowiedzi pisemnych na interpelacje, zapytania i wnioski radnego 15.11.2019
więcej »»»
Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Matki Bożej Sulisławskiej w Osieku 05.08.2019
więcej »»»
Interpelacja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Osiek 09.04.2019
więcej »»»
Interpelacja w sprawie rejestracji obrazu i dźwięku z sesji RM Osiek. 14.03.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. wybranych potrzeb inwestycyjnych Sołectwa Trzcianka 13.02.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. wybranych potrzeb inwestycyjnych Sołectwa Tursko Wielkie 13.02.2019
więcej »»»
Interpelacja w sprawie budowy sieci gazu ziemnego na terenie Miasta i Gminy Osiek 10.01.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. wybranych potrzeb inwestycyjnych Sołectwa Pliskowola 10.01.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. wybranych potrzeb inwestycyjnych Sołectwa Niekurza 10.01.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. wybranych potrzeb inwestycyjnych Sołectwa Szwagrów 10.01.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. wybranych potrzeb inwestycyjnych Sołectwa Ossala 10.01.2019
więcej »»»
Interpelacja dot. wybranych potrzeb inwestycyjnych Sołectwa Strużki 10.01.2019
więcej »»»
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska