http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R. 
 
data publikacji:  07-03-2019 | 15:02
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
autor dokumentu: Barbara Gacoń
ostatnio modyfikowal: Barbara Gacoń

Kalendarz wyborczy - wybory.gov.pl/pe2019/pl/kalendarz

Zarządzenie Nr 6/19 z dnia 28 lutego 2019r.  w sprawie zapewnienia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej -  informacja.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 17 kwietnia 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych - obwieszczenie.pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych w gminie Osiek:  kielce.kbw.gov.pl/pliki/1556529932_informacja_o_losowaniach-osiek_1.pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gminy Osiek -  Informacja-pdf

Informacja  Komisarza Wyborczego w Kielcach II o składach i pełnionych funkcjach w obwodowych komisjach wyborczych na terenie gminy Osiek - Informacja-pdf

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska