http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R. 
 
data publikacji:  06-04-2020 | 13:05
data ostatniej modyfikacji:  10-07-2020 | 16:02
autor dokumentu: Barbara Gacoń
ostatnio modyfikowal: Barbara Gacoń

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP. http

Informacja PKW o moźliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa.


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
.pdf

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK Z DNIA 10 CZERWCA 2020 R.pdf

WZÓR WNIOSKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO.pdf

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA. pdf

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA.pdf

Informacja Komisarzy  Wyborczych w Kielcach o  dodatkowych zgłoszeiach i losowaniach OKW .pdf ( Osiek strona 60).

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA PREZYDENTA pdf

Informacja OKW Nr 40 w Kielcach o składzie, siedzibie i pelnionych dyżurach .pdf

Postanowienie Nr 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. pdf

Postanowienie komisarza Wyborczego w Kielcach II o zwołaniu pierwszych posiedzeń:pdf

Aktualne składy obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Osiek. pdf

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze  z gminy Osiek .pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r..pdf

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRACY PRZEZ OKW Z GMINY OSIEK W DNIU 12 LIPCA 2020R.pdf

 

 

 

 

 

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska