http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plany Prac Komisji Rady Miejskiej
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2006 - 2010
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2010 - 2014
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2014 - 2018
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2018-2023
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSIEK
SEKRETARZ MIASTA I GMINY W OSIEKU
MIASTO OSIEK I SOŁECTWA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Przewodniczący zarządu Miasta Osiek
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Komisje Rady Miejskiej w Osieku 
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
 
data publikacji:  13-07-2005 | 09:28
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2015 | 14:09

Lista stałej Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Nowak Krystyna

Przewodniczący Komisji

2.

Bednarski Piotr

Członek Komisji

3.

Chmielowiec Jan

Członek Komisji

  

Lista stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Handlu, Usług i Rzemiosła, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta oraz Współpracy
z KiZChS “Siarkopol” Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Nowak Krystyna

Przewodniczący Komisji

2.

Wieczorek Marian

Członek Komisji

3.

Stryszowska Marianna

Członek Komisji

4.

Kusik Zygmunt

Członek Komisji

5.

Bednarski Stanisław

Członek Komisji

  

Lista stałej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej oraz Mienia Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Bednarski Stanisław

Przewodniczący Komisji

2.

Szaraniec Jan

Członek Komisji

3.

Seremak Jerzy

Członek Komisji

4.

Stępień Zygmunt

Członek Komisji

5.

Szady Tadeusz

Członek Komisji

  

6.

Bednarski Piotr

Członek Komisji

Lista stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Golańska Ewa

Przewodniczący Komisji

2.

Dzieciuch Mariola

Członek Komisji

3.

Jońca Edward

Członek Komisji

4.

Wieczorek Marian

Członek Komisji

5.

Kusik Zygmunt

Członek Komisji

 

Lista stałej Komisji d/s Rozwoju Lokalnego

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Stryszowska Marianna

Przewodniczący Komisji

2.

Chmielowiec Jan

Członek Komisji

3.

Szaraniec Jan

Członek Komisji

4.

Jońca Edward

Członek Komisji

5.

Dzieciuch Mariola

Członek Komisji

6.

Seremak Jerzy

Członek Komisji

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska