http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2006 - 2010
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2010 - 2014
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2014 - 2018
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2018-2023
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSIEK
SEKRETARZ MIASTA I GMINY W OSIEKU
Sekretarz Miasta i Gminy Osiek
Zadania Sekretarza Miasta i Gminy Osiek
MIASTO OSIEK I SOŁECTWA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Przewodniczący zarządu Miasta Osiek
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Zadania Sekretarza Miasta i Gminy Osiek 
SEKRETARZ MIASTA I GMINY W OSIEKU
 
data publikacji:  13-07-2005 | 11:34
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:11
ostatnio modyfikowal: Barbara Gacoń

 

 Do zadań Sekretarza należyw  szczególności:

 

1)     zapewnienie sprawnego funkcjionowania urzedu;

2) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzedu;

3) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej w Osieku;

4) nadzór nad realizowanymi przez Urząd zadaniami a zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych;

5) organizacja i koordynacja zadań obronnych wykonywanych przez Urząd wynikających z ustawy  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej, aktów wykonawczych wydawanych na jej podstawie oraz innych ustwa szczególnych ;

6) wykonywanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza;

7) kierowanie pracą Refaratu Administracyjno - Organizacyjnego.

 


 

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska