http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plany Prac Komisji Rady Miejskiej
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2006 - 2010
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2010 - 2014
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2014 - 2018
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2018-2023
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSIEK
SEKRETARZ MIASTA I GMINY W OSIEKU
MIASTO OSIEK I SOŁECTWA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Przewodniczący zarządu Miasta Osiek
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Plany Prac Komisji Rady Miejskiej 
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
 
data publikacji:  04-03-2006 | 22:53
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2015 | 14:09
Plany Prac
Stałych Komisji
Rady Miejskiej w Osieku
 

 
Komisja Rewizyjna                                            
 
 
 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
2004 2005 2006
 
 
 
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej oraz Mienia                                   
 
 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Handlu, Usług i Rzemiosła, Zaopatrzenia Ludności
i Ochrony Konsumenta oraz Współpracy z KiZChS "Siarkopol"
 
 
 
Komisja Rozwoju Lokalnego
 
 

                      
 
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska