http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
Inne oświadczenia
ZA 2005 ROK
NA KONIEC KADENCJI 2002-2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
ZA 2005 ROK 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
 
data publikacji:  27-03-2007 | 14:10
data ostatniej modyfikacji:  26-01-2012 | 07:05

 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2005 ROK
 

 
 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW
 
URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
 
I KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 

 
 
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy
Włodzimierz Wawrzkiewicz
 
Oświadczenie majątkowe Sekretarz Miasta i Gminy Osiek
 Alicja Pławska
 
Oświadczenie majątkowe Skarbnik Miasta i Gminy Osiek
 Barbara Sala
 
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Miasta i Gminy Osiek
 Barbara Dudek
 
Oświadczenie majątkowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wiesława Pogorzelska
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika
Referatu Administracyjno - Organizacyjnego
Przemysław Rekas
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
 Małgorzata Skwarzec
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska 
Włodzimierz Kiciński
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 Małgorzata Kunowska
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osieku
 Irena Marta Kicińska
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku
 Stanisława Rusek
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Przedszkola w Osieku
Lucyna Wiraszka
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali
Stanisława Jońca
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Szwagrowie
Anna Kłoda
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
Stanisława Suliborska
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli
Jolanta Lewczuk
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce
 Lucyna Leśniak
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej
 Lidia Chwała
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko - Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
 Zbigniew Jeczeń
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku
 Edyta Miśkiewicz
 
Oświadczenie majątkowe p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Osieku
 Grzegorz Nowak
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. oświaty, kultury i sportu
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Marta Krakowiak
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Zofia Czernik

 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ
I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

 
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć
 

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Osieku:
Zygmunt Kusik oświadczenie majątkowe
Zygmunt Stępień oświadczenie majątkowe
 
 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZŁOŻONE W CIĄGU 2006 ROKU
 
Oświadczenie majątkowe p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Osieku
Mirosław Berbeś
(oświadczenie złożone w m-cu luty 2006)
 
Oświadczenie majątkowe  p.o. Dyrektora M-GOK w Osieku
Barbara Leśniak
(oświadczenie złożone w m-cu wrześniu 2006) 

Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG w Osieku wprowadzono
do BIP 22 maja 2006 r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Osieku wprowadzono
do BIP 12 czerwca 2006 r.

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska