http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2006 - 2010
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plany Prac Komisji Rady Miejskiej w Osieku
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
Plan Pracy Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2010 - 2014
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2014 - 2018
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2018-2023
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSIEK
SEKRETARZ MIASTA I GMINY W OSIEKU
MIASTO OSIEK I SOŁECTWA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Przewodniczący zarządu Miasta Osiek
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Komisje Rady Miejskiej w Osieku 
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2006 - 2010
 
data publikacji:  07-12-2006 | 08:21
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2015 | 14:09


Uchwała II/4/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie  powołania stałych komisji, ustalenia przedmiotu  działania oraz składów osobowych.


 

Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Stępień Zygmunt

Przewodniczący Komisji

2.

Żugaj Mirosław

Członek Komisji

3.

Pargieła Roman

Członek Komisji

  

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Lokalnego, Gospodarki Finansowej, Handlu, Usług i Rzemiosła, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta oraz Współpracy
z KiZChS “Siarkopol” w Grzybowie

Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Szady Tadeusz

Członek Komisji

2.

Kusik Zygmunt

Członek Komisji

3.

Cebula Marek

Członek Komisji

4.

Włudyka Zygmunt

Członek Komisji

 Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Budownictwa oraz Mienia

Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Jońca Edward

Członek Komisji

2.

Wiatr Wiesław

Członek Komisji

3.

Szady Tadeusz

Członek Komisji

4.

Cena Adam

Członek Komisji

5.

Żugaj Mirosław

Członek Komisji

  

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Skotarek Mariusz

Członek Komisji

2.

Jeznach Sabina

Członek Komisji

3.

Pargieła Roman

Członek Komisji

4.

Kusik Zygmunt

Członek Komisji

5.

Stępień Zygmunt

Członek Komisji

 

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska