http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
RADNYCH
BURMISTRZA
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY
PRACOWNIKÓW WYDAJĄCYCH Z UPOWAŻNIENIA DECYZJE ADMINISTRACYJNE
INNE OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - 2015 R.
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 R.
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010 
 

RADNYCH

BURMISTRZA

KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY

PRACOWNIKÓW WYDAJĄCYCH Z UPOWAŻNIENIA DECYZJE ADMINISTRACYJNE

INNE OŚWIADCZENIA - Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i o zawartych umowach cywilnoprawnych (art 24j w zw. z art 24i ustawy o samorządzie gminnym)

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska