http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
BURMISTRZA
RADNYCH
ZA 2009 ROK
NA KONIEC KADENCJI
ZA 2008 ROK
ZA 2007 ROK
ZA 2006 ROK
W ZWIĄZKU Z WYBOREM NA RADNEGO
PRACOWNIKÓW WYDAJĄCYCH Z UPOWAŻNIENIA DECYZJE ADMINISTRACYJNE
INNE OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
W ZWIĄZKU Z WYBOREM NA RADNEGO 
RADNYCH
 
data publikacji:  26-02-2007 | 13:20
data ostatniej modyfikacji:  05-03-2015 | 13:20

 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ
I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

 
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć
 
 


Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Osieku:
 
Słodkowski Jacenty Jan oświadczenie majątkowe korekta   
Skotarek Mariusz oświadczenie majątkowe 
Stępień Zygmunt oświadczenie majątkowe
Kusik Zygmunt Władysław oświadczenie majątkowe korekta
Wiatr Wiesław Krzysztof oświadczenie majątkowe korekta
Cebula Marek Maciej oświadczenie majątkowe korekta
Żugaj Mirosław Wojciech oświadczenie majątkowe korekta
Włudyka Zygmunt Andrzej oświadczenie majątkowe korekta
Seremak Jerzy Jacek oświadczenie majątkowe korekta

 
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska