http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
INNE OŚWIADCZENIA
PRACOWNIKÓW WYDAJĄCYCH Z UPOWAŻNIENIA DECYZJE ADMINISTRACYJNE
RADNYCH
BURMISTRZA
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
W 2007 ROKU
ZA 2006 ROK
ZA 2007 ROK
INNE
ZA 2008 ROK
ZA 2009 ROK
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
ZA 2009 ROK 
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
 
data publikacji:  14-05-2010 | 12:26
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
Oświadczenie majątkowe Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
 Małgorzata Skwarzec
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
 Irena Marta Kicińska
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali
Stanisława Jońca
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Szwagrowie
Anna Kłoda
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
Stanisława Suliborska
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli
Joanna Walczak
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce
 Lucyna Leśniak
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej
 Lidia Chwała
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko - Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
 Zbigniew Jeczeń
 
Oświadczenie majątkowe  Dyrektora M-GOK w Osieku 
 Magdalena Marynowiska
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku
 Edyta Miśkiewicz
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Osieku
 Grzegorz Nowak
 

Pliki zawierające oświadczenia majątkowe zapisane
 są w formacie z rozszerzeniem PDF

Opublikowano w dniu 14 maja 2010 r.
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska