http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  13-06-2012 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  13-06-2012 | 13:11
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 4233014 Ossala - Niekrasów” 13.06.2012

 

Osiek, dnia 13.06.2012r.
BR.271.3.2012.B5
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o zamówienie publiczne pn.:
„Odbudowa drogi gminnej nr 4233014 Ossala - Niekrasów ”
 
 
            Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 4233014 Ossala - Niekrasów”
 
                                                                                                                                
Została wybrana oferta nr.: 5 – Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa, Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  
 
Za kwotę  217 842,25 zł. brutto za całość zadania
 
 
Zbiorcze zestawienie ofert
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena *
1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
324 887,22 zł. brutto
2.
SKANSKA S.A.
01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9
267 056,95 zł. brutto
3.
Marian Wojtas
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROKAM –PIASECZNO”
27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26
228 275,82 zł. brutto
4.
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków 
334 232,72zł. brutto
5.
Firma TransportowoBudowlano – Drogowa„DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28 – 200 Staszów
217 842,25 zł. brutto
6.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 4
243 122,42 zł. brutto
7.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów, Sp. z o.o.
28 – 200 Staszów, ul. Rakowska 40
231 673,08 zł. brutto

 
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
67,05 x 3 = 201,15
201,15
2.
81,57 x 3 = 244,71
244,71
3.
95,43 x 3 = 286,29
286,29
4.
65,18 x 3 = 195,54
195,54
5.
100 x 3 = 300
300
6.
89,60 x 3 = 268,80
268,80
7.
94,03 x 3 = 282,09
282,09

 
 
 
 
 
Zatwierdził dnia: 13.06.2012r.
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska