http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  15-10-2012 | 12:50
data ostatniej modyfikacji:  15-10-2012 | 12:52
autor dokumentu: Grygiel Mariola
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Osieku Obr 01 15.10.2012

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Osieku Obr 01                

Lp.
     Położenie nieruchomości
Nr ew.
   Powierzchnia
Cena wywoławcza
        brutto
          Wadium
5% ceny wywoławczej
1.
Osiek Obr 01
 2349/2
     648m2
5 563,29 zł
279,00 zł

 Przetarg odbędzie się dnia 12 listopada 2012r o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, pokój nr 202 (sala narad) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Osieku - Bank NBS o/Osiek Nr 34851700070070 0000 0303 0006Termin wniesienia wadium upływa dnia  07.11.2012 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości
1.Nieruchomości w/w stanowią własność Gminy Osiek na podstawie urządzonej w Sądzie Rejonowym   w Staszowie księgi wieczystej KW Nr KI1A/00015348/5
2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania -działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną  z usługami Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.Dodatkowych informacji udziela Referat Budownictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa    ul. Rynek 1, 28-221 Osiek pok. 210, tel. 015 867 12 03 wew.122

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska