http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  16-08-2013 | 13:41
data ostatniej modyfikacji:  16-08-2013 | 13:52
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym pn:"Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014" 16.08.2013

Osiek, dnia 16.08.2013r.

BR.271.4.2013.B5 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

„Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014”Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014”

                                                                                                                                

Do każdej z części zamówienia zostały wybrane oferty następujących Oferentów:  

Część 1: Dowóz uczniów z miejscowości Pliskowola

Oferta nr 3 : Usługi Transportowe „Lunea” Wiesław Duda, Pliskowola 221, 28-221 Osiek za kwotę: 221,40 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

Część 2: Dowóz uczniów z miejscowości Mucharzew

 Oferta nr 2 : Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów , ul. Krakowska 51, za kwotę: 331,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

   

            Część 3: Dowóz uczniów z miejscowości Ossala Lesisko

 

Oferta nr 2 : Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów , ul. Krakowska 51, za kwotę: 340,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

              

           Część 4: Dowóz uczniów z miejscowości Bukowa

 

            Oferta nr 4 : „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 250,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

 

         Część 5: Dowóz uczniów z miejscowości Mucharzew

 

Oferta nr 4: „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 314,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

            Część 6: Dowóz uczniów z miejscowości Strużki

 

Oferta nr 4: „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 394,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

 

           Część 7: Dowóz uczniów z miejscowości Kąty

 

Oferta nr 1: Usługi Przewozowe Osób Paweł Borkowski, Przemysław Borkowski S.C. ul. Sandomierska 49, 28-221 Osiek, za kwotę: 237,60 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

 

Część 1 Dowóz uczniów z miejscowości Pliskowola

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

 ---------------------------------------------------

---------------------------------

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

249,00zł brutto

3.

USŁUGI TRANSPORTOWE „LUNEA” Wiesław Duda, Pliskowola 221, 28-221 Osiek 

221,40 zł brutto

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

250,00 zł brutto

 


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

   

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

-----------

----------

-------------------------

2.

88,92 x 3 = 266,76

266,76

---------------------------

3.

100 x 3 = 300

300

----------------------------

4.

88,56 x 3 = 265,68

265,68

---------------------------

 

 
Część 2 Dowóz uczniów z miejscowości Mucharzew

 

Zbiorcze zestawienie ofert

  

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

   --------------------------------------------------

---------------------------

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

 331,00 zł brutto

3.

      ------------------------------------------------

---------------------------

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

432,00 zł brutto

 


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

  

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

3.

------------------

----------

----------------------------

4.

76,62 x 3 = 229,86

229,86

---------------------------

 

 

Część 3 Dowóz uczniów z miejscowości Ossala - Lesisko

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

   --------------------------------------------------

---------------------------

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

 340,00 zł brutto

3.

      ------------------------------------------------

---------------------------

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

444,00 zł brutto

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

3.

------------------

----------

----------------------------

4.

76,58 x 3 = 229,74

229,74

---------------------------

 

 

Część 4 Dowóz uczniów z miejscowości Bukowa

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

   --------------------------------------------------

---------------------------

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

 270,00 zł brutto

3.

      ------------------------------------------------

---------------------------

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

250,00 zł brutto

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

92,60 x 3 = 277,80

277,80

---------------------------

3.

------------------

----------

----------------------------

4.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

 

 

Część 5 Dowóz uczniów z miejscowości Mucharzew

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

   --------------------------------------------------

---------------------------

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

 325,00 zł brutto

3.

      ------------------------------------------------

---------------------------

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

314,00 zł brutto

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

96,61 x 3 = 289,83

289,83

---------------------------

3.

------------------

----------

----------------------------

4.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

 

 

Część 6 Dowóz uczniów z miejscowości Strużki

 


Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

   --------------------------------------------------

---------------------------

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

 399,00 zł brutto

3.

      ------------------------------------------------

---------------------------

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

394,00 zł brutto

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

98,75 x 3 = 296,25

296,25

---------------------------

3.

------------------

----------

----------------------------

4.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

 

 

Część 7 Dowóz uczniów z miejscowości Kąty

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

 Usługi Przewozowe Osób Paweł Borkowski, Przemysław Borkowski S.C. ul. Sandomierska 49, 28-221 Osiek

237,60 zł brutto

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

 261,00 zł brutto

3.

      ------------------------------------------------

---------------------------

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

250,00 zł brutto

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

100 x 3 = 300

300

----------------------------

2.

91,03 x 3 = 273,09

273,09

---------------------------

3.

------------------

----------

----------------------------

4.

95,04 x 3 = 285,12

285,12

---------------------------

  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 27.08.2013r.

 

Zatwierdził dnia: 16.08.2013r.

Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska