http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  26-08-2013 | 12:13
data ostatniej modyfikacji:  26-08-2013 | 12:13
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali" 26.08.2013

 

Osiek, dnia 26.08.2013r.
BR.271.3.2013.B5
 
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o zamówienie publiczne pn.:
 
Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali
 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:  Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali
 
           
Została wybrana oferta nr: 9Usługi Remontowo-Budowlane Jakub Śliwiński
                                                          Andruszkowie 8, 27-650 Samborzec
za kwotę 595 092,15 zł. brutto za całość zadania
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ,
 
W postępowaniu wpłynęło 15 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.
 
Zbiorcze zestawienie ofert
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena *
1.
Zakład Remontowo Budowlany Roman Olszowy
Kosowy 73, 36-107 Przyłęk
701 467,25 zł. brutto
2.
„BRUK- DAR” Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91
39-304 Czermin
760 975,99 zł. brutto
3.
Firma Budowlana „LISBUD” s.c.
Lis Damian, Lis Łukasz
39-300 Mielec, ul. Metalowców 4 
686 911,12 zł. brutto
4.
ZAKŁAD REMONTOW0-BUDOWLANY
Zbigniew Rachwał, ul. Partyzantów 25, 23-300 Janów Lubelski
721 759,12 zł. brutto
5.
„MINI-WOKA” Sp. j.
Wróblewski Zbigniew,
Bimek Robert
ul. Kilińskiego 39A, 27-400 Ostrowiec Św.
668 575,63 zł. brutto
6.
WALSKI-BUDOWNICTWO
39-400 Tarnobrzeg, Stale 419
687 267,65 zł. brutto
7.
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
28-100 Busko Zdrój, ul. Partyzantów 22
764 401,94 zł. brutto
8.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
Trans - Energo Połaniec Sp. z o.o.
Zawada 26, 28-230 Połaniec
640 255,97 zł. brutto
9.
Usługi Remontowo-Budowlane
Jakub Śliwiński
Andruszkowie 8, 27-650 Samborzec
595 092,15 zł. brutto
10.
„KALDO” Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 3
27-600 Sandomierz
645 487,15 zł. brutto
11.
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
„NOWBUD” Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. Trześniowska 1
741 538,22 zł. brutto
12.
Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD”
Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 69 B, 39- 400 Tarnobrzeg
839 844,01 zł. brutto
13.
PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE BCJ
  1. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Sp. Jawna
39-400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12  
733 250,71 zł. brutto
14.
ZAKŁAD HANDLOWO – USLUGOWY
„TOM-BUD”
25-671 Kielce, ul. Batalionów chłopskich 77/7
772 279,88 zł. brutto
15.
F.H.U. „REFLEX”
Iwona Żyła
28-200 Staszów, Zielona Dolina 17
665 795,62 zł. brutto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert
1
84,84 x 3 = 254,52
254,52
-----------------------------
2.
78,20 x 3 = 234,60
234,60
-----------------------------
3.
86,63 x 3 = 259,89
259,89
---------------------------
4.
82,48 x 3 = 247,44
247,44
-----------------------------
5.
     89,01 x 3 = 267,03
267,03
---------------------------
6.
86,59x 3 = 259,77
259,77
----------------------------
7.
77,85 x 3 = 233,55
233,55
------------------------------
8.
92,95 x 3 = 278,85
278,85
----------------------------
9.
100 x 3 = 300
300
-------------------------
10.
92,19 x 3 = 276, 57
276,57
-------------------------
11.
80,25 x 3 = 240,75
240,75
--------------------------
12.
70,86 x 3 = 212,58
212,58
---------------------------
13.
81,16 x 3 = 243,48
243,48
----------------------------
14.
77,06 x 3 = 231,20
231,20
----------------------------
15.
89,38 x 3 = 268,14
268,14
---------------------------

 
 
 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 06.09.2013r.
 
 
Zatwierdził dnia: 26.08.2013r.
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska