http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  26-02-2014 | 13:34
data ostatniej modyfikacji:  26-02-2014 | 13:34
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka” 26.02.2014

Osiek, dnia 26.02.2014r.

BR.271.2.2014.B5

 

Do wszystkich Wykonawców nr post. : 21333/2014

Dot.:  postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 21333/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka”


ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postepowania

Gmina Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postepowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust 1. pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 19.02.2014r. odbyło się otwarcie ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek  w miejscowościach: Strużki i Trzcianka” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaka zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania w wysokości 68 740,69 zł. brutto. Do czasu kiedy upłynął termin składania ofert wpłynęło 7 ofert.

Oferta nr 5-  F.H.U. „BIG JOB” Piotrowski Piotr, Zdzieci Nowe 75A, 28-230 Połaniec, podała najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zadania, przy kryterium oceny ofert – cena 100%, o wartości 81 691,54 zł. brutto, co spowodowało, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła w znacznym stopniu kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Włodzimierz Wawrzkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy  Osiek

(podpis kierownika Zamawiającego)

 
Zalaczniki:
zawiadomienie-o-wyniku-przetargu-struzki-i-trzcianka.doc
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska