http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  10-03-2014 | 12:10
data ostatniej modyfikacji:  10-03-2014 | 12:10
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia” 10.03.2014

 Osiek, dnia 10.03.2014r.

271.1.2014.B5

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

 

 

„Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek
i Trzcianka Kolonia”

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:  „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek
i Trzcianka Kolonia”
         

Została wybrana oferta nr 8 firmy: „Maja” Ewelina Piotrowska, ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia za kwotę 320 422,98 zł. brutto za całość zadania 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ, W postępowaniu wpłynęło 18 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

„Magiczna Tęcza” Rafał Kaźmierczak, Papowo Toruńskie, ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysowice

442 041,74 zł. brutto

2.

PPHU „MEVIUS” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21 – 050 Piaski

417 099,15 zł. brutto

3.

„PROMETEUSZ” Cezary Krakowski, 95-200 Pabianice,  ul. Topolowa 23

551 292,15 zł. brutto

4.

KORA Jamer i Wspólnicy sp. j. 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

414 617,99 zł. brutto

5.

 Z.U.P. MNICHOS, Jacek Mnich, 93-259 Łódź, ul. Umińskiego 8/46, oddział Strzegomek ul. Boczna 17

361 976,58 zł. brutto

6.

„EKO BŁYSK” Andrzej Rękas, Sokolniki, ul. Wiejska 10, 39-432 Gorzyce

478 803,33 zł. brutto

7.

„NOVUM” wyposażenie placów zabaw,  Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym

502 348,94 zł. brutto

8.

„Maja” Ewelina Piotrowska, ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia

320 422,98 zł. brutto

9.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa, MARPIS s.c. Mariusz Piekło, Piotr Piekło, Stobierna 9, 36-002 Jasionka

365 779,27 zł. brutto

10.

P.P.H.U. „Drewnogród” Robert Lis, Podzamcze ul. Źródlana 14, 26-065 Piekoszów

401 707,91 zł. brutto

11.

„MAGIC GARDEN” Daniel Gacek, ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość

389 847,27 zł. brutto

12.

Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

418 633,32 zł. brutto

13.

FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

413 852,88 zł. brutto

14.

P.W.  „DESTAR” s.c. 39-442 Chmielów, Chmielów 605

328 935,21 zł. brutto

15.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS”
J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

369 780,53 zł. brutto

16.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BUD-MA  Kozik Maciej, Pobiednik Wielki 92, 32-126 Igołomia

388 000,00 zł. brutto

17.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IKAR” Zbigniew  Gregulski, 26-021 Daleszyce, Widełki 38A

380 021,16 zł. brutto

18.

„Saternus Distribution” Sp. z o.o. Sp. K, 41-500 Chorzów, ul. Nowa 32

427 888,13 zł. brutto

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

72,49 x 3 = 217,47

217,47

-----------------------------

2.

76,82 x 3 = 230,46

230,46

-----------------------------

3.

58,12 x 3 = 174,36

174,36

---------------------------

4.

77,28 x 3 = 231,84

231,84

-----------------------------

5.

88,52 x 3 = 256,56

256,56

---------------------------

6.

66,92 x 3 = 200,76

200,76

----------------------------

7.

63,78 x 3 = 191,34

191,34

------------------------------

8.

100 x  3 = 300

300

----------------------------

9.

87,6 x 3 = 262,8

262,8

-------------------------

10.

79,77 x 3 = 239,31

239,31

-------------------------

11.

82,19 x 3 = 246,57

246,57

--------------------------

12.

76,54 x 3 = 229,62

229,62

---------------------------

13.

77,42 x 3 = 232,26

232,26

----------------------------

14.

97,41 x 3 = 292,23

292,23

----------------------------

15.

86,65 x 3 = 259,95

259,95

---------------------------

16.

82,58 x 3 = 247,74

247,74

---------------------------

17.

84,32 x 3 = 252,96

252,96

---------------------------

18.

74,88 x 3 = 224,64

224,64

---------------------------

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 21.03.2014r. 

 

Zatwierdził dnia: 10.03.2014r.

Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska