http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  13-08-2014 | 13:59
data ostatniej modyfikacji:  13-08-2014 | 14:00
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015" 13.08.2014

Osiek, dnia 13.08.2014r.

BR.271.5.2014.BR

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z 2013r. poz. 907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług dowozu
i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015

                                                                                                                                

Do każdej z części zamówienia zostały wybrane oferty następujących Oferentów:  

Część 1: Dowóz uczniów na trasie Pliskowola - Osiek

Oferta nr 3 : Usługi Transportowe „Lunea” Wiesław Duda, Pliskowola 221, 28-221 Osiek za kwotę: 270,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

Część 2: Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Osiek

 Oferta nr 2 : Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów , ul. Krakowska 51, za kwotę: 381,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

   

            Część 3: Dowóz uczniów na trasie Ossala Lesisko - Osiek

 

Oferta nr 2 : Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów , ul. Krakowska 51, za kwotę: 389,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

              

           Część 4: Dowóz uczniów na trasie Bukowa - Osiek

 

            Oferta nr 4 : „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 290,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

 

           

 

 

 

            Część 5: Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala

 

Oferta nr 4: „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 375,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

            Część 6: Dowóz uczniów na trasie Strużki - Osiek

 

Oferta nr 4: „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 435,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

 

           Część 7: Dowóz uczniów na trasie Otoka - Osiek

 

Oferta nr 1: Usługi Przewozowe Osób Paweł Borkowski, Przemysław Borkowski S.C. ul. Sandomierska 49, 28-221 Osiek, za kwotę: 270,00 zł. brutto /za dowóz i odwóz uczniów na danej trasie za jeden dzień/

 

Część 1 Dowóz uczniów na trasie Pliskowola - Osiek

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

 ---------------------------------------------------

---------------------------------

2.

USŁUGI TRANSPORTOWE „LUNEA” Wiesław Duda, Pliskowola 221, 28-221 Osiek 

270,00 zł. brutto

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

310,00 zł brutto

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

300,00 zł brutto

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

 

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

-----------

----------

-------------------------

2.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

3.

87,10 x 3 = 261,3

261,3

----------------------------

4.

90 x 3 = 270

270

---------------------------

 

 

 

Część 2 Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Osiek

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

   --------------------------------------------------

---------------------------

2.

  ---------------------------------------------------

---------------------------

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

381,00 zł. brutto

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

415,00 zł brutto

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

-------------------

-----------

---------------------------

3.

100 x 3 = 300

300

----------------------------

4.

91,81 x 3 = 275,43

275,43

---------------------------

 

 

Część 3 Dowóz uczniów na trasie Ossala Lesisko - Osiek

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

   --------------------------------------------------

---------------------------

2.

   -------------------------------------------------

 --------------------------

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

389,00 zł. brutto

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

425,00 zł brutto

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

---------------

---------

---------------------------

3.

100 x 3 = 300

300

----------------------------

4.

91,53 x 3 = 274,59

274,59

---------------------------

 

 

Część 4 Dowóz uczniów na trasie Bukowa - Osiek

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

   --------------------------------------------------

---------------------------

2.

  --------------------------------------------------

 -------------------------

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51

320,00 zł. brutto

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

290,00 zł brutto

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

---------------

----------

---------------------------

3.

96,67 x 3  =  290,01

290,01

----------------------------

4.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

 

 

Część 5 Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

   --------------------------------------------------

---------------------------

2.

  ---------------------------------------------------

 --------------------------

3.

  ---------------------------------------------------

 --------------------------

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

375,00 zł brutto

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

---------------

----------

---------------------------

3.

------------------

----------

----------------------------

4.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

 

 

Część 6 Dowóz uczniów na trasie Strużki - Osiek

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

     -------------------------------------------------

---------------------------

2.

     ------------------------------------------------

 -------------------------

3.

      ------------------------------------------------

---------------------------

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

435,00 zł brutto

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

---------------

----------

----------------------------

2.

---------------

---------

---------------------------

3.

------------------

----------

----------------------------

4.

100 x 3 = 300

300

---------------------------

 

 

Część 7 Dowóz uczniów na trasie Otoka  - Osiek

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

 Usługi Przewozowe Osób Paweł Borkowski, Przemysław Borkowski S.C. ul. Sandomierska 49, 28-221 Osiek

270,00 zł brutto

2.

      ------------------------------------------------

 ---------------------------

3.

      ------------------------------------------------

---------------------------

 

4.

„ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek, 28 -221 Osiek

ul. Tarnobrzeska 19

300,00 zł brutto

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

100 x 3 = 300

300

----------------------------

2.

------------------

----------

---------------------------

3.

------------------

----------

----------------------------

4.

90 x 3 = 270

270

---------------------------

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 25.08.2014r.

 

Zatwierdził dnia: 13.08.2014r.

Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska