http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  23-10-2014 | 15:09
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2014 | 15:09
autor dokumentu: Sala Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „wybór banku obsługującego budżet Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018” 23.10.2014

Osiek, dnia 23.10.2014

BZP.272.1.2014.Fn                                                                                 

 

 Wykonawcy 

                                      Strona internetowa                                

 

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm) dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „wybór banku obsługującego budżet Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018”

Zawiadamiam o:

I. wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój

 Uzasadnienie:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp oraz z kryterium określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu jedynym kryterium jakim Zamawiający kierował się przy ocenie ofert była cena 100%. W terminie składania ofert złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa (firmy) Siedziby i adresy wykonawców

Zaoferowana cena

Liczba punktów w kryterium cena

Łącznie liczba punktów

Pozycja w rankingu ofert

1

Nadwiślańki Bank Spółdzielczy
w Solcu Zdroju

ul. 1-go Maja 6

28-131 Solec Zdrój

 

123.840,00

 

100

 

100

 

1

 

 

Jednocześnie  Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne  w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p nastąpi w terminie  30.10.2014 r.

 

 

                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                            Miasta i Gminy Osiek

 Włodzimierz Wawrzkiewicz

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska