http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  02-12-2011 | 11:52
data ostatniej modyfikacji:  11-01-2021 | 13:27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania "Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast” Osiek " 11.01.2021
więcej »»»
Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast” Osiek 07.12.2020
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.10.2020
więcej »»»
Zaproszenie do składania ofert na "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Osiek" 01.10.2020
więcej »»»
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług dowozu o dwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2020/2021 24.08.2020
więcej »»»
Informacja o złożonych ofertach, dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług dowozu o dwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2020/2021 12.08.2020
więcej »»»
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2020/2021 04.08.2020
więcej »»»
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonanie zadania pn."Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Osiek w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Zakup realizowany w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości" 19.05.2020
więcej »»»
Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Osiek w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Zakup realizowany w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 30.04.2020
więcej »»»
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Osiek i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2022 r." 19.10.2018
więcej »»»
"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Osiek i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.11.2018 r. do 31.10.2022 r." 10.10.2018
więcej »»»
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2018/2019. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.08.2018
więcej »»»
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2018/2019 08.08.2018
więcej »»»
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonaie zadania pn." Remont drogi gminnej Trzcianka Kolonia nr ewid. działki 148 od km 0+000 do km 1+550 " 19.07.2018
więcej »»»
Remont drogi gminnej Trzcianka Kolonia nr ewid. działki 148 od km 0+000 do km 1+550 28.06.2018
więcej »»»
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:" Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną" 18.05.2018
więcej »»»
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną. 17.04.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 10.04.2018
więcej »»»
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną. 22.03.2018
więcej »»»
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 20.03.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska