http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  02-12-2011 | 11:52
data ostatniej modyfikacji:  04-08-2020 | 12:33

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek” 16.12.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2014/2015” 18.11.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik Sworoń od km 1+150 do km 3+000 dł. 1850 mb” 13.11.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:„Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 1+730 do km 2+545” 13.11.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „wybór banku obsługującego budżet Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018” 23.10.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb" 08.09.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015" 13.08.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” 27.05.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim” 14.05.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka” 28.04.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Odbudowa drogi gminnej Suchowola przez wieś nr 4233005T od km 0+000 do km 0+500” 07.04.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale, od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb” 07.04.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia” 10.03.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka” 26.02.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Unieważnienie przetargu na wykonanie zadania pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali" 01.07.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik - Sworoń od km 0+600 do km 1+150 dł. 550 mb.” 13.06.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn" "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10 930 000,00 PLN." 06.05.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym pn: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 10.930.000,00 zł” 12.04.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczinym pn "Odbudowa drogi gminnej Ossala – Strużki od km 0+000 do km 1+100 dł. 1100mb" 28.03.2013
Status: zakończony | więcej »»»
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska