http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  16-03-2015 | 14:08
data ostatniej modyfikacji:  16-03-2015 | 14:08
autor dokumentu: Piotr Świerk
ostatnio modyfikowal: Dorota Skotarek
   
Zawiadomienie o wynikach przetargu Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Osiek w ramach projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek” 16.03.2015

 

Osiek, dnia 16.03.2015r.

BR.271.1.2015.B6

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

 

„Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych 

na terenie Gminy Osiek w ramach projektu:

Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach

podstawowych w Gminie Osiek”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z 2013r. poz.907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:

 
„Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych 

na terenie Gminy Osiek w ramach projektu:

Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach

podstawowych w Gminie Osiek”

           

Została wybrana oferta nr 4  firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DESTAR” s.c.
39-442 Chmielów k. Tarnobrzega   
za kwotę 162 784,35 zł. brutto za całość zadania.

 

 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ,

 

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów
w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

WAREN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska  12/9  54-433 Wrocław

190 788,99 zł. brutto

2.

PHU „GAWLIK”

Paweł Gawlik

ul. Oświęcimska 27 32-625 Skidziń

176 486,08 zł. brutto

3.

„Maja” Ewelina Piotrowska

ul. Kopernika 10

07-320 Małkinia Górna

213 024,88 zł. brutto

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DESTAR  S.C.

09-442 Chmielów k/Tarnobrzega

 

 162 784,35 zł. brutto

5.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

EL. HYDRO S .C.

Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

163 700,00 zł. brutto

6.

Firma Budowlana MAX BUD

Mariusz Mieszkowicz

ul. Mickiewicza 83, 39-400 Tarnobrzeg

238 936,46 zł. brutto

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

    85,32 x 3 = 255,96

255,96

-----------------------------

2.

92,24 x 3 = 276,72

276,72

-----------------------------

3.

 76,42 x 3 = 229,26

229,26

---------------------------

4.

100 x 3 = 300

300

-----------------------------

5.

99,44 x 3 = 298,32

298,32

----------------------------

6.

68,13 x 3 = 204,39

204,39

-----------------------------

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 27.03.2015r.

 

 Zatwierdził dnia: 16.03.2015r.

                                                                                                    Rafał Łysiak

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska