http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  02-12-2011 | 11:52
data ostatniej modyfikacji:  19-05-2020 | 11:33

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej 18.08.2015
więcej »»»
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2015/2016 07.08.2015
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 4233041 Długołęka (obok wału do Lipnik) od km 0+000 do km 2+232” 06.05.2015
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 4233041 Długołęka (obok wału do Lipnik) od km 0+000 do km 2+232” 14.04.2015
więcej »»»
Zawiadomienie o wynikach przetargu Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Osiek w ramach projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek” 16.03.2015
więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Organizacja placu zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Osiek w ramach projektu: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek 17.02.2015
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek" 05.12.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego pn:"Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2014/2015" 06.11.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 4233046 Lipnik Sworoń od km 1+150 do km 3+000 dł. 1850 mb" 28.10.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie – Trzcianka Kolonia od km 1+730 do km 2+545” 27.10.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Wybór banku obsługującego budżet Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018" 13.10.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 4233020 Tursko Wielkie - Trzcianka Kolonia od km 0+000 do km 1+730 dł. 1730mb." 19.08.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015" 05.08.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim" 14.04.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka" 24.03.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Odbudowa drogi gminnej Suchowola przez wieś nr 4233005T od km 0+000 do km 0+500" 03.03.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Odbudowa drogi gminnej nr ewid. działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale, od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb" 03.03.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka" 03.02.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia" 30.01.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014” 21.11.2013
Status: aktualny | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska