ZA 2008 ROK

Treść

Oświadczenie majątkowe Sekretarz Miasta i Gminy Osiek
 Alicja Pławska
 
Oświadczenie majątkowe Skarbnik Miasta i Gminy Osiek
 Barbara Sala
 
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Miasta i Gminy Osiek
 Barbara Dudek
 
Oświadczenie majątkowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wiesława Pogorzelska
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika
Referatu Administracyjno - Organizacyjnego
Przemysław Rekas
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska 
Włodzimierz Kiciński
 
 Oświadczenie majątkowe inspektora ds. oświaty, kultury i sportu
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Marta Krakowiak
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Zofia Czernik
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. planowania przestrzennego
i budownictwa
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Grażyna Glica
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Ewa Ostrowska
 

Pliki zawierające oświadczenia majątkowe zapisane
 są w formacie z rozszerzeniem PDF

Opublikowano w dniu 06 czerwca 2009 r.