Przejdź do stopki

POCZĄTEK KADENCJI

Treść

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ
I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

 
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć
  


Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Osieku:
 
Jońca Stanisław 
Borkowski Dariusz 
Łysiak Rafał 
Figacz Zbigniew 
Matusak Arkadiusz
Grabowski Tomasz 
Mierzyński Zdzisław 
Kabata Robert 
Buda Ewa 
Durma Jolanta 
Wydro Mariola 
Pargieła Roman 
Bednarski Piotr 
Jarkowski Tadeusz

33352