Przejdź do stopki

ZA 2010 R.

Treść

 


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ
I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć

 

 


Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Osieku:

 

Jońca Stanisław

Borkowski Dariusz 

Łysiak Rafał

Figacz Zbigniew

Matusak Arkadiusz

Grabowski Tomasz

Mierzyński Zdzisław

Kabata Robert

Buda Ewa 

Durma Jolanta

Wydro Mariola

Pargieła Roman

Bednarski Piotr

Jarkowski Tadeusz
33975