Przejdź do stopki

ZA 2011 R.

Treść

 


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ
I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

 
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć
 
Oświadczenie opublikowe zostało na stronie BIP UMIG w Osieku w dniu 28.05.2012 r.  

 

 

 


Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Osieku:
 

 

 

33352