Przejdź do stopki

ZA 2013 R.

Treść

 

   Oświadczenie majątkowe Sekretarz Miasta i Gminy Osiek

Alicja Pławska
 
Oświadczenie majątkowe  Skarbnik Miasta i Gminy Osiek
Barbara Sala

 
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Miasta i Gminy Osiek
Barbara Dudek
 
Oświadczenie majątkowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wiesława Pogorzelska
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika
Referatu Administracyjno - Organizacyjnego
Dorota Skotarek
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
Włodzimierz Kiciński
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Grzegorz Nowak
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. oświaty, kultury i sportu
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Marta Krakowiak
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Zofia Czernik
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. planowania przestrzennego i budownictwa
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Grażyna Glica
 
Oświadczenie majątkowe inspektora ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku
Ewa Ostrowska
 
 
 
 

 

33352