Przejdź do stopki

ZA 2013 R.

Treść

 

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ
I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

 
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Osieku:
 


 

33968