Przejdź do stopki

KONIEC KADENCJI

Treść

 

 

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ
I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

 
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Osieku:
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

33352