Przejdź do stopki

Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek

Treść

 


 

Struktura organizacyjna
Urzędu Miasta i Gminy
w  Osieku

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy,.
 
2. Sekretarz Miasta i Gminy (Se),
 
3. Referat Finansowo - Księgowy (Fn):
1)  Kierownik Referatu Finansowo Księgowego– Skarbnik Miasta i Gminy ,
2)  stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej ,
3) wieloosobowe,stanowisko pracy ds. podatków i opłat,
4) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej szkół
5) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości,
6) stanowisko pracy ds. podatków ,
7)  wieloosobowe stanowisko pracy - pomoc administracyjna;
 
4. Referat  Gospodarki Komunalnej, Budownictwa  i Rolnictwa(KB):
1) Kierownik Referatu Gospodarki Komumalnej Budownictwa i Rolnictwa,
2) stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i budownictwa,
3) stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji,
4) stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów,
5) stanowisko pracy ds. ochrony środowiska,
6) elektryk,
7) wieloosobowe stanowisko pracy - konserwator
8) wieloosobowe stanowisko pracy - robotnik gospodarczy,
9) sprzątaczka,
10) kierownik stacji obsługi,
11) pomoc administracyjna.

5. Referat Administracyjno – Organizacyjny (Or) :
1) Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego,
2  stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej, spraw społecznych i zaopatrzenia,
3) stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej,
4) stanowisko pracy ds. kadr i organizacji pracy,
5) sekretarka,
6) archiwista,
7) wieloosobowe stanowisko pracy - robotnik gospodarczy,
8) sprzątaczka,
9)  goniec,
10) kierowca samochodu osobowego,
11) stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z organizacjami  pozarządowymi.
 
6. Urząd Stanu Cywilnego (USC)
1) Zastępca Kierownika USC,
2) stanowisko pracy ds. dowodów osobistych (SO).
 

 

7132