Przejdź do stopki
Informacje o przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonanie zadania pn."Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Osiek w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Zakup realizowany w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości"

Treść

Informacja o wyborze ofety.pdf

12221