Przejdź do stopki

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Treść

Informacja z IMGW 2011-07-23 08:47:00

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKUNr 31 Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych KrakówObszar: Województwo świętokrzyskie - Rejon hydrologiczny IVa Ważność: od 2011-07-23 10:00:00 do 2011-07-24 10:00:00Przebieg: W ciągu najbliższej doby na Wiśle poniżej uj

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 22 lipca 2011 roku   w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego   Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z inten

Informacja z IMGW 2011-07-22 08:46:00

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKUNr 27 Stopień zagrożenia: 2 Biuro: Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych KrakówObszar: Województwo świętokrzyskie - Wisła poniżej ujścia Dunajca Ważność: od 2011-07-22 10:00:00 do 2011-07-23 10:00:00Przebieg: W ciągu najbliższej doby na Wiśle pon

12211