http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Osiek
Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
data publikacji:  16-05-2005 | 08:46
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2020 | 14:15
ostatnio modyfikowal: Barbara Gacoń

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali

Ossala 26a, 28-221 Osiek

tel. (015) 867 21 30

woj. świętokrzyskie

 

Dyrektor Szkoły: mgr Ewa Buda

 

 

ORGANY SZKOŁY

 

Organem prowadzącym dla szkoły jest  - Urząd Miasta i Gminy w Osieku

 

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje - Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

PODSTAWA PRAWNA ZAŁOŻENIA SZKOŁY

 

Z dniem 1 stycznia 1996 roku stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. Zm.)organem prowadzącym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali jest Urząd Miasta i Gminy w Osieku.

 

 

DO OBWODU SZKOŁY NALEŻĄ

 

Mucharzem, Ossala, Ossala – Lesisko, Trzcianka Wieś, Strużki, Niekrasow.

 


 

Statut i Regulaminy:

 

 

Pozostałe regulaminy pozostają do wglądu w pokoju

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali


Stan na 2004.02.06

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska