http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek 
URZĄD
 
data publikacji:  16-01-2012 | 09:57
data ostatniej modyfikacji:  19-08-2020 | 09:27
ostatnio modyfikowal: Barbara Gacoń

 


 

Struktura organizacyjna
Urzędu Miasta i Gminy
w  Osieku

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy,.
 
2. Sekretarz Miasta i Gminy (Se),
 
3. Referat Finansowo - Księgowy (Fn):
1)  Kierownik Referatu Finansowo Księgowego– Skarbnik Miasta i Gminy ,
2)  stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej ,
3) wieloosobowe,stanowisko pracy ds. podatków i opłat,
4) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej szkół
5) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości,
6) stanowisko pracy ds. podatków ,
7)  wieloosobowe stanowisko pracy - pomoc administracyjna;
 
4. Referat  Gospodarki Komunalnej, Budownictwa  i Rolnictwa(KB):
1) Kierownik Referatu Gospodarki Komumalnej Budownictwa i Rolnictwa,
2) stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i budownictwa,
3) stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji,
4) stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów,
5) stanowisko pracy ds. ochrony środowiska,
6) elektryk,
7) wieloosobowe stanowisko pracy - konserwator
8) wieloosobowe stanowisko pracy - robotnik gospodarczy,
9) sprzątaczka,
10) kierownik stacji obsługi,
11) pomoc administracyjna.

5. Referat Administracyjno – Organizacyjny (Or) :
1) Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego,
2  stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej, spraw społecznych i zaopatrzenia,
3) stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej,
4) stanowisko pracy ds. kadr i organizacji pracy,
5) sekretarka,
6) archiwista,
7) wieloosobowe stanowisko pracy - robotnik gospodarczy,
8) sprzątaczka,
9)  goniec,
10) kierowca samochodu osobowego,
11) stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z organizacjami  pozarządowymi.
 
6. Urząd Stanu Cywilnego (USC)
1) Zastępca Kierownika USC,
2) stanowisko pracy ds. dowodów osobistych (SO).
 

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska