http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


 
PRAWO LOKALNE 
 

Statut Miasta i Gminy Osiek - Statut Miasta i Gminy Osiek

Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek - Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek

Regulamin - Regulaminy: Organizacyjny, Pracy, Wynagradzania, Ocen pracowników samorządowych

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006 - Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Osieku w okresie kadencji 2002-2006

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 - Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 - Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018 - Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023

Wykaz aktów prawa miejscowego - Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską w Osieku

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek - Zarządzenia wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

Strategia rozwoju - Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Osiek

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje - Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006 - Skróty z obrad Sesji Rady Miejskiej w Osieku

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 - Skróty z obrad Sesji Rady Miejskiej w Osieku

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska