Przejdź do stopki

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023

Treść

Uchwała Nr XXV/191/21 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek

Uchwała Nr XXV/191/21 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXV/186/21 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXV/186/21 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

13091