Przejdź do stopki

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji

Treść

 


 

 

STANOWISKO DS.  GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA I MELIORACJI

UMIG w Osieku, II piętro, pokój nr 207, tel. (015) 867-12-03
wew. 127

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
wtorek -: 8.00 - 16.00

Pracownik: mgr Mariola Grygiel

 

 
Prowadzenie spraw między innymi z zakresu:

 

 

  • wydawanie decyzji i postanowień dotyczących wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego,
  • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości,
  • wydawanie zawiadomień dotyczących nadawania numeru porządkowego nieruchomości,
  • powoływanie biegłych rzeczoznawców do wyceny nieruchomości w celu obliczenia wartości nieruchomości,
  • nabywanie i zbywanie nieruchomości,
  • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa,
  • komunalinacja mienia,
  • prowadzenie spraw z zakresu melioracji.

 


 

 

7119