Przejdź do stopki

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014

Treść

Uchwała Nr XXIII/196/12

  Uchwała Nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012 r.   w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Staszowie                   Na podstawie a

Uchwała Nr XXIII/192/12

   Uchwała Nr XXIII/192/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012 roku   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/177/12  Rady Miejskiej w Osieku  z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko – Gminnego Samodzielnego 

Uchwała Nr XXII/187/12

 Uchwała Nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości nr ew. 2290/1 o powierzchni 30m2 położonej w Osieku na czas nieoznaczony Na podstawie art. 18 ust. 2

Uchwała Nr XXII/186/12

      Uchwała Nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tursku Wielkim Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. z 2001r.

Uchwała Nr XXII/185/12

      Uchwała Nr XXII/185/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Osieku Obr 01. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2001r.

Uchwała Nr XXII/183/12

  Uchwała Nr XXII/183/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Osiek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199

13091