Sekretariat UMIG w Osieku

Treść

Referat Administracyjno - Organizacyjny

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

UMIG w Osieku, I piętro, pok. 103,
tel. (15) 867-12-03 wew. 203

Pracownik: Karolina Gębalska