http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
Referat Administracyjno - Organizacyjny
Sekretariat UMIG w Osieku
Stanowisko ds. organizacyjnych
Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecz.
Informatyk
Archiwista
Referat Finansowo - Księgowy
Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Osiek
Stanowisko ds. podatków
Stanowisko ds. księgowości
Stanowisko ds. podatków i opłat
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół
Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Stanowisko ds. drogownictwa
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Stanowisko ds. dowodów osobistych
Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu
Obsługa bankowa
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - 2015 R.
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 R.
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


 
REFERATY I STANOWISKA PRACY 
 

Referat Administracyjno - Organizacyjny

Sekretariat UMIG w Osieku

Stanowisko ds. organizacyjnych

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej - Podstawowe informacje dotyczące wybranego stanowiska.

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecz. - Podstawowe informacje dotyczące wybranego stanowiska.

Informatyk

Archiwista

Referat Finansowo - Księgowy

Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Osiek

Stanowisko ds. podatków

Stanowisko ds. księgowości

Stanowisko ds. podatków i opłat - Podstawowe informacje dotyczące wybranego stanowiska.

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Podstawowe informacje dotyczące wybranego Stanowiska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół - Podstawowe informacje dotyczące wybranego stanowiska.

Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Stanowisko ds. drogownictwa - Podstawowe informacje dotyczące wybranego Stanowiska.

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji - Podstawowe informacje dotyczące wybranego stanowiska.

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa - Podstawowe informacje dotyczące wybranego stanowiska.

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska - Podstawowe informacje dotyczące wybranego Stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności - Podstawowe informacje dotyczące USC

Stanowisko ds. dowodów osobistych - Podstawowe informacje dotyczące wybranego stanowiska.

Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu - Podstawowe informacje dotyczące wybranego stanowiska.

Obsługa bankowa

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska